Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Prihláška za člena

5. 12. 2014

Prihláška za člena MO SRZ Šamorín

 

 

Meno a priezvisko:…………………………………………………………………….......

 

Narodený:……...……č. OP:……..……Mob:...….....…E-mail:....................................

 

Bydlisko: ul.………………….…….PSČ:……………….Mesto:………………………...

 

Zamestnanie:…………………………............Zamestnávateľ:……….………………...

 

Prihlasujem sa za člena MO SRZ Šamorín.

Pri výkone rybárskeho práva sa zaväzujem dodržiavať Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, Vyhlášku MŽP SR č. 185/2006 Z.z. z 17.3.2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, aktuálne rybárske poriadky Rady SRZ a MO SRZ Šamorín.

Súhlasím so stanovami SRZ, zaväzujem sa nimi riadiť, stotožňujem sa s ich hlavnými úlohami a budem sa aktívne podieľať na ich realizácii.

 

 

V Šamoríne dňa ……………..

 

 

                                                                              ––––––––––––––––––––––

                                                                                     * vlastnoručný podpis

 

                                                                                  * podpis zákonného zástupcu

 

Skúšky zo základných rybárskych znalostí vykonal dňa:……………...........………

 

Prijatý za člena Slovenského rybárskeho zväzu dňa:   …………..........…………...

 

 

 

 

––––––––––––––––-                                                                ––––––––––––––––-

       tajomník                                     pečiatka                                          predseda

 

 

Príloha: Test

 

 

Iný záznam.                   

 
Reklama