Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Nový členovia

23. 12. 2016

Záujemca o členstvo predloží vyplnenú prihlášku v kancelárii MO SRZ Šamorín v čase vydávania povolení na lov.

 

Nový člen musí vyplniť prihlášku za člena MO SRZ Šamorín, absolvovať preskúšanie zo znalosti Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, jeho vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z, stanov SRZ a aktuálnych rybárskych poriadkov Rady SRZ a MO SRZ Šamorín. Zákon, vyhláška a stanovy sa nachádzajú na stránke www.srzrada.sk

 

Termíny preskúšania sú stanovené na každú prvú stredu v mesiaci v období január - máj vždy o 18:00 v sídle MO na Obilnej ulici.

Prihláška sa nachádza v dolnej časti tejto stránky.

 
Reklama