Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch!!!

 

 

Vyplnené Prehľady o úlovkoch treba odovzdať do 15.1.2017! do otvoru v kancelárii MO- SRZ. Po tomto termíne odovzdané prehľady sa berú ako neodovzdané! Prehľady s nevyplnenou sumarizáciou úlovkov budú brané ako neodovzdané, t.j. v prípade záujmu o vydanie povolenia na nasledujúci rok bude takýto člen braný ako nový člen vrátane preskúšania zo znalosti rybárskych predpisov, vydania nového členského preukazu, atď..
(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam (na zadnej strane) do
15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti
užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj
vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby
nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu
záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na
nasledujúci rok. doporučene
§14 Vyhl.185/2006. !!!
Vyplnený a zosumarizovaný prehľad môžete poslať poštou na adresu MO-SRZ. Prehľad neposielajte  doporučene!!! Uznané budú podané prehľady do 15. Januára!
 
Reklama

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.