Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Usmernenie členov MO SRZ Šamorín k lovu rýb v Čilistove

17. 12. 2015

Vzhľadom k aktivitám spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia s.r.o. ktorými obmedzuje loviacich rybárov na revíri pri Čilistove vydáva výbor nasledujúce usmernenie:

 

Lov rýb na tomto revíri je naďalej možný v rozsahu platného rybárskeho poriadku. V prípade ak by došlo k požiadaniu loviaceho rybára príslušníkom SBS hotela Kormorán, alebo akýmkoľvek iným zamestnancom hotela, o ukončenie lovu, rybár nie je povinný takúto výzvu uposlúchnuť. V prípade privolania policajnej hliadky, je táto povinná oboznámiť sa so situáciou a po zistení, že nedochádza k porušeniu zákona ani iných predpisov nezasahuje a rybár môže pokračovať v love. Je preto veľmi dôležité aby rybári vystupovali za každých okolností slušne a nedochádzalo k fyzickým kontaktom.

 

Výbor MO SRZ Šamorín

 
Reklama